Docker postav si svůj kontejner

Ušetřete si čas a využijte skvělý opensource virtualizační nástroj Docker.

Instalace Hello world

Instalace

Tento instalační manual je pro Debian Jessie (+8.0).

Debian Jessie

Nejprve přidáme GPG klíč.

$ apt-key adv --keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D

Vytvoříme si soubor /etc/apt/sources.list.d/docker.list a přidáme tam následující repozitář.

deb https://apt.dockerproject.org/repo debian-jessie main

Necháme načíst nové balíčky. Možná budete muset nainstalovat balíček apt-transport-https, kvůli stahování balíčků přes HTTPS.

$ sudo apt-get update

Spustíme instalaci Dockeru.

$ sudo apt-get install docker-engine

Když je vše hotovo, můžeme spustit Docker službu.

$ sudo service docker start

Nyní máme vše připraveno na vytváření obrazů (base images) a kontejnerů (containers).

Nastavení práv

Docker defaultně beží pod rootem, pokud se vám nechce psát sudo před každý příkaz, jednoduše přidejte vašeho uživatele do skupiny docker.

$ sudo groupadd docker

Za ${USER} se dosadí aktuální uživatel. Můžete samozřejmě upravit podle sebe, případně uživatele dosadit natvrdo.

$ sudo gpasswd -a ${USER} docker

Restartujeme službu a je to.

$ sudo service docker restart

Aktualizace

$ sudo apt-get upgrade docker-engine

Odstranění

Docker odstraníme stejně jednoduše jako jsme ho nainstalovali.

$ sudo apt-get purge docker-engine
$ sudo apt-get autoremove --purge docker-engine

Pro důkladné odstranění všech obrazů, kontejnerů a složek odstraníme tuto složku.

$ rm -rf /var/lib/docker

Hello world!

Nejjednodušší ukázkový docker kontejner.

docker run hello-world

Výsledek by měl vypadat zhruba takto.